Blankett för omröstning gällande ändring av tävlingsreglementet finns här >>>.

Röstning på dessa förslag (JA eller NEJ) ska vara Tomas Sjöberg tillhanda senast 2024-02-18 per mail:
to_tomas@live.se eller post: Tomas Sjöberg, Noravägen 167 69154 Karlskoga.

Observera att röstberättigade är medlemmar som betalt årsavgift för 2023 samt hedersmedlemmar.