Motioner gällande regler 2018

Här hittar ni länkar till samtliga motioner (nedan kallade förslag) gällande regeländringar inför 2018 som har inkommit till huvudstyrelsen. Här finns även den röstningsblankett som ska användas för att rösta på motionerna. Alla i familjen som har fyllt 16 år och har betalat medlemsavgift till HS, ”25-krona” respektive ”5-krona”, för 2017 har rösträtt. Var noga med att skriva vem som röstar. Om ni är fler röstande i familjen går det bra att skicka in fler blanketter.

Vi vill ha svaren senast den 8 januari 2018.

Förslag 1 finns här http://www.whippetrace.nu/motioner2018/f1_loeptik.pdf
Förslag 2 finns här http://www.whippetrace.nu/motioner2018/f2_utlaendsk_sm.pdf
Förslag 3 finns här http://www.whippetrace.nu/motioner2018/f3_licens_traening.pdf
Förslag 4 finns här http://www.whippetrace.nu/motioner2018/f4_seedning.pdf
Förslag 5A och 5B finns här http://www.whippetrace.nu/motioner2018/f5_hoejd_vikt.pdf
Förslag 6 finns här http://www.whippetrace.nu/motioner2018/f6_taevlingar_sm.pdf

Röstningsblankett (PDF) finns här http://www.whippetrace.nu/motioner2018/roestningsblankett.pdf

Röstningsblankett (Word) finns här http://www.whippetrace.nu/motioner2018/roestningsblankett.docx

ZIP-fil med samtliga ovanstående dokument finns här http://www.whippetrace.nu/motioner2018/motioner2018.zip  REKOMMENDERAS

Ifylld blankett skickas till:

christian_magnusson@yahoo.se

eller till:

Christian Magnusson
Kransbindarvägen 25
126 36 Hägersten