Styrelse Kalmar Whippetrace 2022

Ordförande:
Linus Ikonen ordforande[at]kalmarwhippetrace.se
Ledamöter:
Martina Berglund, Eva-Marie Andersson och Lars Adolfsson
Suppleanter:
Alva Fandrey och Christina Jonasson
Kassör och ledamot:
Lise-Lotte Josefsson

kassoren[at]kalmarwhippetrace.se

Funktionärer

Tävlings-
ansvarig:
Linus Ikonen, ersättare Lise-Lotte Josefsson
Anmälare:
Marie Lundqvist och Kenth Fransson
Tränare:
Jenny Fandrey, – huvudtränare, Marie Lundqvist, Jerker Olin, Mike Berglund, Kenth Fransson och Gunnar Jansson

Medlemskap & Licensavgift

Medlemskapsavgiften i KWR för 2022 är 300:- per familj. (Medl. utan tävlande hund 200:-)
Licensavgiften är 75:- per säsong och hund med klar licens för tävlingssäsongen 2022.
En rösträtt per medlemskap ingår. Ytterligare rösträtter kostar
5:-/person i samma hushåll. Betalas in till Kalmar Whippetrace bg: 5653-3706
OBS!!
att medlems- och licensavgift MÅSTE vara betald senast 31/3 2022 för att hund
ska få anmälas till tävling.